خاویار چیست؟

خاویار به تخم ماهیان خاویاری یا استروژن گفته می شود که از گران‌ترین خوراکی‌ها در جهان است. به همین دلیل خاویار، مروارید سیاه خوانده می شود. جالب است بدانیم که دریای خزر زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری است که تا چند سال پیش تا 90 درصد از خاویار دنیا را تامین می کرد.

صنعت خاویار در ایران

خاویار به تخم ماهیان خاویاری یا استروژن گفته می شود که در میان مردم به مروارید سیاه معروف شده است. جالب است بدانیم که دریای خزر زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری است که تا چند سال پیش تا 90 درصد از خاویار دنیا را تامین می کرد.

الی سلامت در نظر دارد ما با راه‌اندازی مجموعه وسیع و پیشرفته پرورش ماهیان خاویاری اقدام به پرورشگونه های محتلف خاویار نماید.

پرورش ماهیان خاویاری

در شرکت الی سلامت سعی شده با نظارت بر شرایط پرورش ماهیان خاویاری، مشابه شرایط زیستگاه اصلی این ماهیان در دریای خزر، درون حوزچه های ساحلی با استفاده از آب دریای خزر آنها را با بهترین کیفیت پرورش داده تا هم گوشت این ماهیان و هم خاویار آن به لحاظ طعم و مزه درجه یک باشد.