درباره الی سلامت

آب دریا موهبتی است که خداوند به اقلیم گیلان هدیه داده است که در این سرزمین پربرکت 47 مزرعه از 90 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری کشور قرار گرفته است. 7 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با تولید سالیانه 4 تن خاویار و 450 تن گوشت در شهرستان تالش وجود دارد.

در این شرکت سعی شده با نظارت بر شرایط پرورش ماهیان خاویاری، مشابه شرایط زیستگاه اصلی این ماهیان در دریای خزر، درون حوزچه های ساحلی با استفاده از آب دریای خزر آنها را با بهترین کیفیت پرورش داده تا هم گوشت این ماهیان و هم خاویار آن به لحاظ طعم و مزه درجه یک باشد.

ارزش صادراتی این کالا بسیار بالاست. به طور مثال یک کیلوگرم خاویار تولید شده این شرکت برابر با 25 بشکه نفت خام گشور می باشد. یکی از موارد مهم در صنعت خاویاری جایگاه ارزشمند ایران در بازار جهانی است. این موضوع باعث شده است هر زمان صحبت از خاویار در تمام دنیا مطرح می شود بی شک نام ایران از ذهن مصرف کننده خطور کند.

توانمندی این شرکت در حوزه های تولید خاویار و گوشت فیل ماهی در سواحل تالش مشابه شرایط دریا، تولید و تکثیر بچه ماهیان خاویاری، تحویل محصول در تمام طول سال و صادرات خاویار به کلیه کشورهای دنیا می باشد.

خاویار ایرانی اگر به صورت طبیعی پرورش و رشد کرده باشد از هرگونه عامل سرب و جیوه ای به دور است. بنابراین ریزمغری ها و نمک موجود در آب دریای خزر می تواند شرایط را به صورت ارگانیک برای پرورش ماهی و تولید خاویار ایجاد کند که این در طعم، مزه و رقابت در دنیا می تواند حائز اهمیت باشد.