دارو

الی سلامت یکی از شرکت های پیشرو در حوزه دارو است که بنا دارد در کوتاه ترین زمان ممکن در این حوزه شروع به فعالیت کند. از آنجا که ارتقا پیوسته سطح کیفی داروها و حفظ توان خرید بیماران و درنهایت کسب رضایتمندی پزشکان، متخصصان و بیمار سرلوحه فعالیت های این شرکت قرار گرفته است، برای دستیابی به این اهداف ضرورت می دانیم تا تمام نیرو و قوه خود را به کار گیریم.

مکمل های دارویی

مکمل‌ها دسته‌ای از فرآورده‌های دارویی هستند که به تأمین احتیاجات بدن کمک می‌کنند. تقریباً تمامی موادی که به عنوان مکمل مطرح اند، در مواد غذایی وجود دارند امّا بعضاً میزان آنها کم است. مصرف مکمل‌ها کاملاً با توجه به نیاز فرد، شرایط تغذیه‌ای و محیط زندگی او و ابتلا یا عدم ابتلای او به برخی بیماری‌ها تعیین می‌شود.